http://anime.atrip.sk/   http://www.atrip.sk/
Black Rock Shooter
(7:24 25. marca 2012)

Príbeh OVA aj TV začína novým školským rokom. Hlavná postava Mato nastupuje do prvého ročníka na novej škole. Tu ju zaujme priezvysko jednej spolužiačky, ktoré sa píše Kotori-asobi (v preklade „hra malých vtáčatok“). Keď ide spolužiačku vyhľadať, aby sa s ňou skamarátila, zistí ako sa meno naozaj číta. Správne čítanie je Takanashi (v preklade „bez sokolov“, lebo na takomto mieste sa môžu hrať malé vtáčatka).

Popri tomto reálnom svete v príbehu existuje ešte aj paralelný svet, kde proti sebe bojujú „druhé ja“ našich hlavných hrdiniek. V tomto svete je postava s menom Black Rock Shooter, ktorá je tamojším ekvivalentom postavy Mato z reálneho sveta. Toľko by bolo asi všetko, čo sa dá napísať k príbehu spoločne aj pre OVA aj pre TV, bez toho, aby som prezradil priveľa z deja.

Samotné príbehy OVA a TV majú spoločný grafický návrh, námet (paralelný svet) a začiatok deja, sú to však samostatné a odlišné príbehy. Obe príbehy majú niečo nové a zaujímavé. Za to udelím 2 body (po jednom bode pre každý príbeh). Námet a pointa, ktorá je lepšie vysvetlená v TV seriáli (príbeh OVA je príliš krátky na vysvetlenie a môže sa zdať dosť chaotický) si určite tiež zaslúži jeden bod. Posledný bod udelím za pôvodný grafický návrh postáv a iných súčasti. (Možno som bol trochu viac ovplyvnení špeciálom, kde bolo ukázané kreslenie hlavných postáv a tam to vyzeralo naozaj zaujímavo.) Hudba ako taká nebola zlá, ale zase nebola ani na toľko dobrá, aby som ju ohodnotil nejakým bodom.

Súčet bodov

  • + 2 body za netradičné príbehy,
  • + 1 bod za námet,
  • + 1 bod za pôvodný návrh postáv a prostredia.

Celkovo + 4 body.

(Odporúčanie na záver:) Príbeh určite stojí za pozretie, ale netreba očakávať žiadnu komédiu, ba skôr naopak. Ide o výrazne temnejšie témy.

Späť na zoznam

Iné anime stránky:

Xagnam banner (small)

AnimeXPO banner (small)

Anime-Team RIP 2013

manga.sk RIP 2013
 © 2007-2008 Julo, powered by ATRIP