http://anime.atrip.sk/   http://www.atrip.sk/
CODE-E
(7:58 30. septembra 2007)

Komentár po dopozeraní, môže obsahovať spoilery.

Na začiatku to vyzeralo ako celkom zaujímavé anime s originálnou myšlienkou. Za celkom originálny nápad prideľujem 2 body (zase až tak fantastický nebol aby som dal viacej). Hudobný doprovod počas seriálu neudelím žiadne body, keďže nebol nijako výrazný a ničím zvláštnym ma neupútal. Za kresbu stránku musím však strhnúť body. Je ťažké presné určenie veku postáv. Rovnako úvodná zvučka po technickej stránke bola nie práve najlepšie zvládnutá. V niektorých častiach zvučky som mal pocit, že pozerám anime pre malé deti, následne na to klasickú stredoškolskú romantiku a niekedy dokonca detektívku/thriler pre dospelých. Spolu strhávam 2 body. Celkovo dej postupne zoslaboval a dynamika počiatočného nápadu nejako prechádzala do priemerného stredoškolského anime teda ľúbostného trojuholníku, resp. rabukome. Na škodu celého seriálu. Za to strhávam hneď dva body. V závere anime keď by človek čakal nejaké logické vysvetlenie, alebo rozuzlenie, alebo aspoň ukončenie celku sa nič také neukáže. Priam naopak, namiesto zatvorenia sa objavia ďalšie postavy bez nejakých logických súvislostí (bod dole), vysvetlené nie je v podstate nič (bod dole) a navyše to nie je ani len ukončené (opäť bod dole).

Súčet bodov

  • + 2 body za originálny nápad,
  • 0 bodov za hudobný doprovod,
  • - 1 bod za kresbu postáv, preto že nie je možné určiť vek postáv a niektorý stredoškoláci vyzerajú ako dospeláci iní zas nie (zlé určiteľný vek postáv),
  • - 1 bod za úvodnú zvučku, preto že vytvára chaos v tom, čo má divák čakať od seriálu (rabukome, školské anime, detské anime, detektívku, thriler),
  • - 2 body za pokles kvality deja a pokazenie možností námetu,
  • - 3 body za (ne)ukončenie bez vysvetlenia a uzavretia celku.

Celkom -5 bodov čo je dostatočné znamenie (ne)kvality anime ako celku.

Zhrnutie/Záver: nič sa nestane ak si to nepozrieš.

Späť na zoznam

Iné anime stránky:

Xagnam banner (small)

AnimeXPO banner (small)

Anime-Team RIP 2013

manga.sk RIP 2013
 © 2007-2008 Julo, powered by ATRIP