http://anime.atrip.sk/   http://www.atrip.sk/
Miyori no mori (obrázok, 106 kB)
(7:38 18. mája 2008)

Z názvu „Miyorin les“ je len ťažké možno určiť o čom je tento film. Príbeh sa začína, keď je ešte Miyori malé dieťa. Je spolu s rodičmi a starými rodičmi na pikniku v lese. Miyori sa zrazu stratí. Presnejšie povedané ocitne sa na úplne inom mieste v lese. Tu jej strážkyňa lesa pridelí významnú úlohu. Ustanoví ju ochrankyňou lesa. Príbeh pokračuje o niekoľko rokov neskôr. Pre nezhody rodičov je Miyori odložená (a to doslova) k starým rodičom. Keďže Miyori je dieťa mesta a vzťahy jej rodičov nikdy neboli najlepšie je dosť zatrpknutá a sociálne izolovaná (v Tokiu nemala žiadnych priateľov). Keď sa po jej príchode celá pozornosť sústredí na ňu je jej to veľmi nepríjemné.

Príbeh samotný pozostáva z dvoch častí. Prvá časť sa venuje Miyori, jej dospievaniu a otváraniu jej srdca, ktoré bolo doposiaľ úplne uzatvorené pred celým svetom (dôvodom sú hore spomínané rodinné problémy). Táto časť príbehu sama o sebe nie je vôbec netradičná a ani obzvlášť originálna. Druhá časť príbehu je však o to viac zaujímavá a originálna. Tu sa bude bojovať o záchranu lesa.

Už okamžite na začiatku som si všimol veľkú podobnosť s Mononoke hime. Podobnosť je vo viacerých úrovniach (nie však po celý čas filmu). Podobnosti je možné nájsť aj v animácii aj v hudbe, ktorá znie v pozadí. (Samozrejme nie je to GHIBLI, ale asi boli inšpirovaný v Nippon Animation inšpirovaný práve Mononoke hime.) Podobnosti je možné rozoznať aj v samotnom príbehu. Našťastie je to len inšpiratívna podobnosť v hlavnej myšlienke filmu súžitia človeka s prírodou. Samozrejme nechýbajú ani lesný duchovia. Posledná podobnosť je aj v samotnej atmosfére, ktorá sála z filmu. Na rozdiel od Mononoke hime je toto anime však určené pre mladšie obecenstvo. Preto ani nečakajte podobné spracovanie ako je v Mononoke hime. Celý príbeh je ladený viac ako rozprávka pre deti (a nie rozprávka pre dospievajúcich/dospelých).

Aj napriek pomalému (a dosť dlhému) začiatku je moje hodnotenie tohto filmu veľmi kladné. Animácia si zaslúži dva body (aj keď žiaľ môj zdroj nebol práve najkvalitnejší). Hudba, ktorá znie v pozadí veľmi dobre vytvára tú správnu atmosféru a rovnako si zaslúži dva body. Príbeh (ako celok) si za svoju originalitu rovnako zaslúži dva body. Atmosféra a samotné spracovanie si tiež zaslúži dve body (aj keď mám trochu pocit, že to nie je úplne objektívne a len atmosféra, spád deja a jeho dynamika po poslednej reklame bola natoľko silná, že som nadhodnotil celý film).

Súčet bodov

  • +2 body za grafiku a animáciu,
  • +2 body za hudbu,
  • +2 body za príbeh ako celok,
  • +2 body za atmosféru a veľmi dobré spracovanie konca.

Celkovo + 8 bodov.

Moje odporúčanie pre toto dielo je jednoznačné. Toto anime sa určite oplatí vidieť a to nie len v prípade ak sa vám páčia anime na štýl Mononoke hime.

Späť na zoznam

Iné anime stránky:

Xagnam banner (small)

AnimeXPO banner (small)

Anime-Team RIP 2013

manga.sk RIP 2013
 © 2007-2008 Julo, powered by ATRIP