http://anime.atrip.sk/   http://www.atrip.sk/
Akage no Anne (obrázok, 199 kB)
(16:39 7. júna 2008)

Toto anime patrí do série „klasické diela svetovej literatúry“. V tejto edícii sú pravidelne vytvárané anime podľa predlohy „západnej literatúry“. Predpokladám, že všetci poznajú (alebo aspoň väčšina) príbeh „červenovlasej Anny“ (doslovný preklad názvu) u nás skôr známy pod názvom „Anna zo zeleného domu“ (autorkou je Lucy Maud Montgomeryová). Ak by ho predsa len niekto nepoznal tak tu je aspoň v skratke jeho začiatok. (Ak ho poznáte môžete pokračovať na ďalšom odstavci.) Anna je sirota s červenými vlasmi, kvôli ktorým si už užila dosť ohovárania. Okrem toho má aj veľmi silno podrezaný jazyk a veľkú fantáziu. Svoj život si vždy vylepšuje svojimi predstavami. Jej príbeh (v anime) sa začína príchodom do Bright Riveru, čo je najbližšia vlaková stanica k Avonlea, kde ma ísť do novej adoptívnej rodiny súrodencov Mateja a Marilly Cuthbertových. Problém je však v tom, že Cuthbertovci pôvodne chceli chlapca, aby pomáhal Matejovi pri prácach na rodinnej farme. O to väčšie prekvapenie však nastane keď namiesto chlapca príde Anna. Matej sa „cudzích dievčat“ doslova bojí a preto je aj rád, že nemusí nič hovoriť a ani nemal odvahu Annu sklamať. Nakoniec ju zobral domov, aby jej tu zlú správu o zámene povedala Marilla. Nasledovala spleť udalostí, ktorá sa skončila tým, že si Annu nechali.

Anime má rovných 50 častí. Čo po odrátaní zvučiek a spomienok je okolo 18 hodín čistého času deja (už len zvučky spolu tvoria viac ako 2 hodiny času). Aj napriek rozsahu 18 hodín je spracovaná len prvá knižka (z celkovo ôsmich). To dalo autorom dosť priestoru a času na rozpracovanie jednotlivých príbehov zo života. Aj napriek tomu sa tu nedostali niektoré príhody, ktoré sú v u nás viacej známej a dosť často vysielanej hranej verzii. Ak ste aj túto verziu videli (ako ja) určite nie je až také zbytočné pozrieť si aj animovanú verziu (hlavne ak sa vám nechce čítať knihu, ale dúfam, že sa mi tento hriech neprečítanej knihy čoskoro podarí odstrániť). Mnohé príhody ktoré boli v hranej verzii pre nedostatok času upravené sú tu spracované ináč. Samozrejme sú tu aj mnohé nové, ktoré sa do hranej verzie vôbec nedostali (základný príbeh je samozrejme zachovaný). Jednoznačne je vidieť, že AnnuEmily z nového mesiaca písala tá istá autorka. Niektoré príhody sú veľmi podobné. Nemôžem ani vylúčiť (keďže som knihu ešte nečítal), že sa tu nachádzajú aj príhody, ktoré v knihe vôbec nie sú. Jedna vec čo ma prekvapila je, že som tu nenašiel jednu scénu, ktorú som si pamätal z našej televízie z pred dvoch rokov. (Aj keď neviem, či som videl seriálovú, alebo filmovú verziu v TV. Určite si pamätám jednu scénu, ktorú som v tejto japonskej seriálovej DVD verzii nevidel, čo ma dosť prekvapilo.)

Pri porovnaní knižky a anime (zatiaľ len v niekoľkých náhodne vybratých bodoch) som mohol len konštatovať úplnú zhodu (samozrejme na až rozdielnosť jazykov). Keďže aj pri Emily som udelil za príbeh a jeho spracovanie 2 body, tu ich udelím tiež. Príbeh je kvalitný a navyše aj naozaj dobre spracovaný. Moje prekvapenie v tomto prípade spôsobilo hlavne ozvučenie. Najväčšie pozitívne prekvapenie bolo použitie viacerých spievaných pesničiek počas deja. Aj keď hudobné motívy v Emily boli výraznejšie ako tu, aj tak udelím jeden bod za veľmi dobré hudobné spracovanie (hlavne pesničky). Výber hlasov (japonských) bol veľmi dobrý, za čo tiež udelím jeden bod. Keďže ide o staré anime dnes tradičnú počítačovú animáciu určite nečakajte. Za to sa však môžete pripraviť na poctivé maľované pozadia (veľmi príjemná zmena po toľkých umelých animáciách). Za to udelím posledný bod. Žiadne body strhávať nebudem. Aj keď sa tu dá nájsť niekoľko technických chýb. Chyby sú prevažne pri prepisoch anglických textov (prípadne aj čísel) v obraze: preklepy, chýbajúce vety (oproti čítanému textu). Sú tu však aj chyby spôsobené ručnou animáciou od viacerých ľudí (nesprávne zosúladenie jednotlivých scén). Aj keď starnutie postáv bolo postupné (viditeľné pri spomienkach), zdá sa, že sa animátori nejako neponáhľali a preto bolo potrebné spraviť animačný skok vo veku postáv v časti 37.

Súčet bodov

  • + 2 body za príbeh a spracovanie (kvalitný príbeh a veľmi dobre spracovaný),
  • + 1 bod ozvučenie,
  • + 1 bod výber hlasov a dobrá práca seiyuu,
  • + 1 bod animáciu.

Celkové hodnotenie je + 5 bodov.

Moje odporúčanie je jednoznačné. Toto anime sa oplatí pozrieť aj v prípade ak ste už videli hranú verziu (prípadne aj túto animovanú verziu ako malé dieťa). Stále tu môžete nájsť veľmi dobrý príbeh a nové veci, ktoré si už nepamätáte, alebo boli iné v hranej verzii. Samozrejme platí to len pre ľudí, ktorým nevadí stará animácia a prepisy klasickej západnej literatúry.

Odkazy z iných titulov: Kaze no shoujo Emily

(18:01 9. júna 2008)

Po prečítaní knihy môžem konštatovať, že anime je spravené naozaj celkom verne podľa knihy. Scénky, ktoré som si pamätal z hranej verzie a v animovanej verzii neboli (alebo boli ináč spravené) neboli ani v knihe (resp. ich spracovanie bolo väčšinou blilžšie ku popisu v knihe). Nie všetko čo bolo v anime bolo aj v knihe. Rovnako ani všetko z knihy nebolo v anime. Celkovo by som povedal, že chýbali asi 2 až 3 % z knihy, asi 4 % boli upravené (v knihe boli iné ako v anime). Približne 23 % bolo doplnených v anime na základe zmienky (niekoľkých málo viet) z knihy a rozpracovaných podstatne viacej ako bola zmienka v knihe. Odhadom 18 % v knihe vôbec nebolo (aspoň neboli nikde v prvom diely knihy ani len spomenuté) a autori animovanej podoby si ich teda asi vymysleli po svojom na vyplnenie prebytku času. Z knihy mi v animovanej verzii najviac chýbali strašidlá v „strašidelnom lese“. Mohlo by to byť zaujímavé ak by ich všetky prekreslili tak ako ich Anna opisovala Marille. Aj keď v anime bola použitá aj úloha rozprávača, bola použitá podstatne menej ako v knihe. Veľa veci čo v knihe boli opísané úlohou rozprávača boli v knihe priamo spracované ako pohľad na sled udalostí (čo až taká chyba nebola). Medzi vsunutými vecami boli aj morálne ponaučenia (aby deti nerobili rovnaké hlúposti ako Anna). Rýchle „zostarnutie“/narastenie Anny (na ktoré som sa po pozeraní anime sťažoval) nastalo aj v knihe, keď v priebehu leta vyrástla o 5 cm počas jesene prerástla Marillu. Tá príhoda, ktorá bola na 90 % podobná príhode z Emily, sa v prvej časti knihy vôbec neobjavila. (Mám taký pocit, že sa aj do tohto historického príbehu podarilo Japoncom vniesť niečo japonské. Teda niečo, čo som zatiaľ videl len v japonskom anime prostredí. Aj keď nevylučujem, že aj to odniekiaľ prebrali. V knihe však o tom nebola ani najmenšia zmienka.)

Späť na zoznam

Iné anime stránky:

Xagnam banner (small)

AnimeXPO banner (small)

Anime-Team RIP 2013

manga.sk RIP 2013
 © 2007-2008 Julo, powered by ATRIP