http://anime.atrip.sk/   http://www.atrip.sk/
Kono bijutsubu ni ha mondai ga aru! (obrázok, 187 kB)
(6:31 22. júla 2016)

Ako už samotný názov hovorí, hlavná časť deja sa bude odohrávať v klubovni školského klubu výtvarného krúžku. Dej začína predstavením dvoch hlavných postáv, okolo ktorých sa točí dej. Prvou je druháčka Mizuki a druhým je Subaru, rovnako druhák. Subaru má veľký sen, ktorý chce dosiahnuť práve vo výtvarnom krúžku. Jeho cieľom je nakresliť si dokonalú 2D manželku. Presne tak Subaru je otaku, ktorého 3D dievčatá nezaujímajú. To je aj dôvod, prečo Mizuki a Subaru majú často konflikty. Skutočnosť je ale mierne iná. Po viac ako roku spolunažívania v klube sa situácia u Mizuki zmenila, no Subaru je stále otaku, ktorý nemá záujem o 3D.

K samotnému deju ani nie je veľmi čo napísať, keďže ide prevažne o krátke príbehy. Jedna epizóda obsahuje dva až tri príbehy. V anime sú ale skryté aj nejaké detaily (napríklad v prvej epizóde cca 7:42; toto v mange nebolo a v anime je to len detail, ktorý nebol nijako využitý). Oproti mange sú tu aj nejaké zmeny (napríklad prvý príbeh sa v mange odohral mierne ináč), no sú tu zrejme aj nové veci (druhú časť prvej epizódy som v mange rýchlym prehľadaním vôbec nenašiel; mangu som zatiaľ nečítal). Úvodnú zvučku spieva Nana Mizuki, ktorá ale v seriáli nehrá žiadna úlohu (celkom zriedkavý jav pre túto speváčku/hlasovú herečku; žeby to súviselo len s podobnosťou mien; krstné meno hrdinky a priezvisko speváčky majú rovnaké čítanie)? Najzaujímavejšie sú ale názvy epizód v upútavkách. Celkový názov epizódy je tvorený z vybraných slov názvov jednotlivých príbehov v danej epizóde.

V celku seriál hodnotím zatiaľ veľmi pozitívne (samozrejme v kategórii komédia). To teda znamená, že od tretej časti to pôjde dolu vodou... Ale nie, neberte ohľad na moje predpovede budúcnosti. No len takmer vždy, keď som nejaký seriál vynachválil (či už komédiu, alebo drámu), sa kvalita následne zhoršila.

Späť na zoznam

Iné anime stránky:

Xagnam banner (small)

AnimeXPO banner (small)

Anime-Team RIP 2013

manga.sk RIP 2013
 © 2007-2008 Julo, powered by ATRIP