http://anime.atrip.sk/   http://www.atrip.sk/
Rental Magica
(16:59 10. októbra 2007)

V tomto prípade je divák okamžite na začiatku vtrhnutý do naháňačky démona a krotiteľov démonov. Okrem toho, že tá naháňačka sa mi zdala byť čudná (hlavne pre použité metódy) je to celkom normálne. Pointa je zhruba už asi jasná z názvu. Ľudia si prenajímajú mágiu. Teda presnejšie povedané, objednávajú si ľudí, ktorý majú magické schopnosti, aby im pomohli s ich problémami (napríklad „stratený príbuzný“).

Zhrnuté a ukončené. Nie je to nič bombastické, ale zase ani nič hrozné. Ide o celkom normálne anime. Žiadne super originálne nápady, ale zase ani žiadne trápne opakovania. Ani komédia (tie vtipné scénky na záver nerátam za komédiu), ani fantastická akcia, ale zase ani som sa nenudil ako pri niektorých anime. Záverečná zváčka ma trochu upútala (trochu lepšia ako priemer svojou výraznosťou), ale ináč aj zvuková a grafická stránka je taký štandard.

Späť na zoznam

Iné anime stránky:

Xagnam banner (small)

AnimeXPO banner (small)

Anime-Team RIP 2013

manga.sk RIP 2013
 © 2007-2008 Julo, powered by ATRIP